เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นมีไว้ทำอะไร ?

เครื่องวัดอุณหภูมิ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ หรือระดับของความร้อนโดยใช้หลักการวัดที่แตกต่างกันมากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบดิจิตอลซึ่งมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล และมีโพรบติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง พกพาได้สะดวกสามารถแสดงผลอุณหภูมิได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์  เมื่อคุณต้องการที่จะเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ใช้งานมีสิ่งที่คุณจะต้อง พิจารณามากเช่นช่วงการวัดอุณหภูมิ, ความละเอียด, ความถูกต้องของที่ได้จากการวัด นอกเหนือจากนี้คุณควรพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่คุณจะนำเครื่องวัดอุณหภูมิไปใช้ ให้เหมาะสม
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นประเภทต่างๆ
 
1. Humidity Meter (เครื่องวัดความชื้น)
Humidity Meter คือเครื่องวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ โดยไอน้ำคือสถานะที่เป็นก๊าซของน้ำซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ความชื้นจะเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้างหรือหมอก การวัดความชื้นแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 1.1ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)  1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 1.3 ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)
 
2. ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) 
ไฮ โกรมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นในอากาศ ไฮโกรมิเตอร์รุ่นใหม่นิยมใช้อุณหภูมิของการควบแน่น (Dew Point) หรือการเปลี่ยนแปลงประจุหรือความต้านทางไฟฟ้าเพื่อคำนวณหาค่าความชื้นที่แตก ต่างกัน
 
3. เครื่องวัดอุณหภูมิในทางอุตุนิยมวิทยา
เครื่อง มือที่ใช้สำหรับเก็บมูลสถานะของบรรยากาศในเวลาที่กำหนด อุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งทีไม่ใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์แต่จะใช้อุปกรณ์สำหรับเฝ้าสังเกตการณ์ในภาคสนามแทน ตัวแปรที่สำคัญสองอย่างที่ทำให้การวัดสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องคือลมและความ ชื้นในอากาศ
ประเภทของเครื่องมือในทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ เช่น
(3.1) บารอมิเตอร์สำหรับวัดความกดอากาศ
(3.2) อะนิโมมิเตอร์สำหรับวัดความเร็วลม
(3.3) ไฮโกรมิเตอร์สำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์และค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ( Dew Point)
(3.4) ไพรานอมิเตอร์ (Pyranometer) เป็นเครื่องมือวัดการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์บนพื้นผิวระนาบ
(3.5) ซีโลมิเตอร์ (Ceilometers) คือเครื่องมือที่ใช้เลเซอร์วัดค่าระดับความสูงของฐานเมฆ และสามารถวัดความเข้มข้นของละอองภายในชั้นบรรยากาศ
 
4. เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิมีดังต่อไปนี้
(4.1) เทอร์โมคัปเปิล
(4.2) เทอร์มิสเตอร์
(4.3) เทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ
(4.4) ไพรอมิเตอร์
(4.5) รังสีอินฟาเรด