วิธีอ่านค่าแสดงผลเครื่องวัดอุณภูมิและความชื้น

OUT-TEMP เป็นอุณหภูมิโดยรอบ เช่น ถ้าเราอยู่ในห้องก็จะเป็นอุณหภูมิห้อง
IN-TEMP ที่เครื่องวัดอุณหภูมิจะมีสายต่อเข้ากับอุปกรณ์เพื่อวัดค่าออกมาเป็นตัวเลข เช่น ถ้าเราจะวัดค่าพัดลมก็ให้ต่อเข้ากับพัดลม ค่าที่ออกมาก็จะเป็นค่าอุณหภูมิที่พัดลมนั้นปล่อยออกมา
IN-HUMI เป็นค่าความชื้นสัมพัทธ์โดยรอบ