ติดตั้งระบบระบายอากาศ

ติดตั้งระบบระบายอากาศด้วยพัดลมขนาดใหญ่เจาะผนัง (36")และหลังคา (50")ระบายอากาศร้อนออกจากอาคาร ร้าน DOPE ผับดังในซอยศิรินาวินใกล้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำปาง ออกแบบและติดตั้งโดย Masterkool Northern 3/8/2018