ติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Aircooler MTO-50

ติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Aircooler ส่งลมเย็นด้วยพัดลม Multifan 50" ในร้าน DOPE ผับดังในซอยศิรินาวินใกล้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปาง ให้บรรยากาศเย็นสบายเป็นธรรมชาติ ออกแบบและติดตั้งโดย Masterkool Northern 3/8/2018