บริการเครื่องปรับอากาศในงาน

บริการเครื่องปรับอากาศในงาน "มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก" 26-30 กค.2561 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา หน้ากว้านพะเยา จังหวัดพะเยา By Masterkool Northern Co.,Ltd.