ระบบระบายอากาศภายในอาคาร

การออกแบบระบบระบายอากาศภายในอาคาร ธรรมชาติของมวลอากาศร้อนจะเบาและลอยตัวการเจาะใส่ปล่องระบายอากาศในตำแหน่งที่สูงจะช่วยให้ความร้อนระบายออกด้วยตัวเองและการติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่ปากปล่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศได้มากและเร็วขึ้น