เปลี่ยนแผ่นทำความเย็น Cooling pad

เปลี่ยนแผ่นทำความเย็น Cooling pad ในเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Aircooler ที่โรงงานผึ้งน้อยเบเกอรี่ ลำพูน By Masterkool Northern 7/18