ติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็นที่โรงงานนวลเบเกอร์รี่

ติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Aircooler เทคโนโลยีความเย็นจากน้ำ ลดความร้อนในห้องเตาอบขนมโรงงานนวลเบเกอรี่ เชียงใหม่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความชื้น ออกแบบและติดตั้งโดย Masterkool Northern 20/7/18