แบบการติดตั้งระบบสร้างลมเย็นและระบายอากาศ

แบบการติดตั้งระบบสร้างลมเย็นและระบายอากาศ Evaporative Aircooler เทคโนโลยีความเย็นจากน้ำโดยไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ ให้บรรยากาศเย็นสบายเป็นธรรมชาติและประหยัดพลังงาน ออกแบบและติดตั้งโดย Masterkool-Northern 08-1960-2424