การติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Aircooler

การติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Aircooler เทคโนโลยีความเย็นจากน้ำ ส่งลมเย็นจากทิศทางลมธรรมชาติเข้าอาคาร ปริมาณลม 44,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ลดอุณหภูมิภายในอาคาร ให้ลมเย็นสดชื่น เป็นธรรมชาติ ที่ Valentine house จ.ลำปาง By Masterkool-Northern Co.,Ltd. (8/6/18)