บริการพัดลมไอเย็น MASTERKOOL

บริการพัดลมไอเย็น MASTERKOOL ในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วัดท่าตอนพระอารามหลวง แม่อาย เชียงใหม่ By Masterkool-Northern