ปัญหาหมอกควัน

ปัญหาหมอกควันที่เชียงใหม่ ลดลงได้ถ้าช่วยกัน เพิ่มความชื้นเข้าไปในบรรยากาศกับหลากหลายวิธีการ การสเปรย์ละอองน้ำขนาดเล็กเข้าสู่บรรยากาศของระบบพ่นหมอก MASTERKOOL เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ใช้อนุภาคของละอองน้ำหรือไอน้ำจับอนุภาคของฝุ่นควันในบรรยากาศคืนอากาศที่สะอาดให้กับสิ่งแวดล้อม สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.masterkool-northern.com