ติดตั้งตะแกรงเหล็กหน้า-หลังแผงทำความเย็น Cooling pad

ติดตั้งตะแกรงเหล็กหน้า-หลังแผงทำความเย็น Cooling pad ในระบบทำความเย็นด้วยน้ำ Evaporative system ป้องกันหนูเจาะเข้าทำรังในแผ่น cooling pad และเจาะผ่านเข้าไปกินจิ้งหรีดในโรงเรือนอีแว้ป อาคารฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด Clicket Lab สารภี เชียงใหม่  By Masterkool-Northern 6/2019