บริการพัดลมไอเย็น

บริการพัดลมไอเย็น MASTERKOOL งานเปิดโครงการ The Next Jedyod ที่พักอาศัยย่านเจ็ดยอด เชียงใหม่ ในเครืออรสิริน www.ornsirin.co.th By Masterkool-Northern 7/9/62