ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมเตรียมรับคอนเสิร์ตที่จะทะยอยเข้าทำการแสดงที่ฮอมบาร์ อัครสถานความบันเทิงบนถนนอัษฎาธร ตลาดคำเที่ยง เชียงใหม่ By Masterkool-Northern 19/9/19