บริการพัดลมไอเย็น MASTERKOOL 70EX

งานสีดำจำนวนไม่มากก็ให้บริการ พัดลมไอเย็น MASTERKOOL 70EX  ให้ความเย็นสบายที่สุสานสันกู่เหล็ก เชียงใหม่ 26/9/62