แบบการติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative

แบบการติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Air Cooler ทำงานร่วมกับพัดลม BigFan ใน Shop ขนาดใหญ่ พัดลม Big Fan ทำหน้าที่กระจายลมเย็นของ Air Cooler ให้ทั่ว Shop ความร้อนจะถูกขับออกทางช่องประตูหน้าต่างและความชื้นจะถูกทำให้แห้งด้วยปริมาณลมจำนวนมาจากพัดลม BigFan และการทำงานร่วมกันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาพัดลม BigFan นำความร้อนของอากาศชั้นเพดานลงยังพื้นด้านล่าง เพราะความชื้นจาก AirCooler จะไปจับอนุภาคของมวลอากาศร้อนเกิดการระเหยทำให้ความชื้นลดลงและอุณหภูมิของอากาศลดลงเป็นความแห้งและเย็นแทน