สร้างสาธารณกุศล

     ใช้แรงงานและความสามารถสร้างสาธารณกุศล ทำการปิดปลายคานเหล็ก 4x4" ของอาคารด้วยพรมยางหนาทากาวอัดเต็มกรอบสี่เหลี่ยมทั้งสองปลายคานทุกเส้นของอาคารศาลาการเปรียญวัดป่าลาน ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกันนกแมลงเข้าทำรัง กันฝนและความชื้นเข้าด้านในที่อาจทำให้เกิดสนิมกัดกร่อน ติดตั้งโดย Masterkool-Northern 18/10/2562