บริการให้เช่าเครื่องปรับอากาศ

บริการให้เช่าเครื่องปรับอากาศเพิ่มความเย็นเฉพาะกิจให้กับระบบปรับอากาศเดิมที่ต้องรองรับเหตุการณ์พิเศษ รองรับผู้คนมากขึ้น @โรงแรมโรยัล เพนนินซูล่า ถนนอัษฎาทร เชียงใหม่ บริการและติดตั้งโดย Masterkool-Northern 08-1960-2424