การติดตั้งพัดลมระบายอากาศและพัดลมไอเย็น MASTERKOOL

การติดตั้งเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Air Cooler ลักษณะเดียวกันกับการติดตั้งแอร์หน้าต่างคือวางเครื่องและระบบทำความเย็นไว้ด้านนอกอาคารแล้วส่งลมเย็นเข้าทางหน้าต่าง งานลักษณะนี้ในส่วนของ Air Cooler จะมีระบบดูแลตัวเองโดยอัตโนมัติ เช่นการเป่าแห้งแผ่นทำความเย็นก่อนปิดระบบ การระบายน้ำก้นถังที่มีตะกอนฝุ่นทิ้งอัตโนมัติให้ได้น้ำสะอาดขึ้นหมุนเวียนใช้ต่อไป ออกแบบและติดตั้งโดย Masterkool-Northern 08-1960-2424