การใช้งานพัดลม Drumfan 50 นิ้วเอนกประสงค์

    การใช้งานเอนกประสงค์เคลื่อนที่สะดวกของพัดลมท่อขนาดใหญ่ Drumfan 50" ในกรณีใช้งานกลางแจ้ง หากติดตั้งในตำแหน่งทิศทางลมธรรมชาติจะสามารถดึงลมธรรมชาติเข้าในพื้นที่ๆ ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ fresh air และความเย็นเป็นธรรมชาติ จำหน่ายและให้เช่า By www.masterkool-notthern.com  08-1960-2434