การติดตั้งโครงสร้าง Stainless ปลอดสนิมรับน้ำหนักเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Air Cooler

การติดตั้งโครงสร้าง Stainless ปลอดสนิมรับน้ำหนักเครื่องสร้างลมเย็น Evaporative Air Cooler ทำความเย็นด้วยน้ำในอาคารโรงงาน FM BRUSH (THAILAND) CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ออกแบบและติดตั้งโดย www.masterkool-northern.com 08-1960-2424 (23/12/62)