งานติดตั้งระบบพ่นหมอก MASTERKOOL

ติดตั้งระบบพ่นไอหมอก MASTERKOOL ด้วย Hi-pressure pump 70 bar ให้ไอหมอกขนาด 5 ไมครอน เทียบเท่าหมอกธรรมชาติให้ความเย็น ชุ่มชื้น เป็นธรรมชาติ ที่ G's Park เชียงใหม่ Memorial of time "อนุสรณ์แห่งกาลเวลา" ออกแบบและติดตั้งโดย www.masterkool-northern.com 08-1960-2424