บริการพัดลมไอเย็น MASTERKOOL

บริการพัดลมไอเย็น MASTERKOOL ที่ร้านเว-ฬา-ดี Cafe & Restaurant ร้านอาหารไทยบรรยากาศดีๆ บนถนนวงแหวนรอบสาม หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ บริการโดย www.masterkool-northern.com 053-124530 , 053-124580 , 08-1960-2424