งานเจาะผนังเพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

งานเจาะผนังเพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศในอาคารโรงงานผลิตแชมพู 4YL โฟร์วายแอล เพื่อรองรับระบบทำความเย็นในอาคาร Evaporative System โดยไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ ออกแบบและติดตั้งโดย www.masterkool-northern.com 053-124530 , 053-124580  09-6789-6594 , 08-1960-242