งานบริการให้เช่าพัดลมไอน้ำ-พัดลมไอเย็น MASTERKOOL

สถานการณ์ Covid19 เริ่มผ่อนคลาย งานบริการให้เช่าพัดลมไอน้ำ-พัดลมไอเย็น MASTERKOOL เริ่มเข้ามา ให้ทุกงานสำคัญมีความเย็น สดชื่นเป็นธรรมชาติ โทร. 053-124530 ,053-124580 , 09-6789-6594 www.masterkool-northern.com