ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ UT-Fan 36 นิ้ว

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ UT-Fan 36" ใบพัด Fiberglass ตัดปัญหาความล้าของวัสดุโลหะ fatigue และทนความร้อนระยะยาวเพราะโรงคั่วใช้อุณหภูมืสูงและความร้อนสะสม ที่โรงคั่วกาแฟ The Alison หอมกลิ่นกาแฟในป่าใหญ่ด้านหลังพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ ออกแบบและติดตั้งโดย www.masterkool-northern.com 053-124530 ,053-124580 ,09-6789-6594 ดูหน้างานโทร 08-1960-2424