บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จำกัด

จำหน่าย ติดตั้ง ให้เช่า ระบบทำความเย็นทุกประเภท อาทิ พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น เครื่องปรับอากาศ
ตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณาเป่าลมและบอลลูนหลากหลายรูปแบบ

Hotline

081-960-2424

ONLINE SHOP

AFC 790 เครื่องโอโซนผนวกกรอง ACF บำบัดอากาศ เหมาะสำหรับพื้นที่มีมลภาวะ เช่น โรงพิมพ์ ห้องบัดกรี ฯลฯ เหมาะสำหรับพื้นที่ควบคุมเชื้อ เช่น ห้องผลิต ห้องพยาบาล ฯลฯ ใช้โอโซนผนวกกรองคาร์บอน บำบัดสลายVOC และฆ่าเชื้อโรค คาร์บอนทำหน้าที่กรองและดูดซับ โอโซนทำหน

ACTIVE AIR : AFC-790

Technical Information

Power Consumption: 220Volt 50Hz 40Watt

Dimension: 103 x 23 x 62 cm. (W x D x H)

Fan: หมุนเวียนฟอกอากาศได้ 400 CFM ขนาด 30 วัตต์

Pre-filters: สามารถถอดล่างได้

Activated Carbon: ทําหน้าที่ดูดซับ กลิ่น ไอระเหยเคมีอนุภาคเชื้อโรค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ของโอโซน และดูดซับโอโซน ให้คงเหลือออกไปสู่ภายนอกได้เบาบาง

Ozonizer: ทําหน้าที่สลายกลิ่น ไอระเหยเคมีฆ่าเชื้อรา เชื้อโรคและช่วยล้างสลายสารที่ Activated Carbon ดูดซับไว้ทําให้ Activated Carbon สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ

คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม

Customers also bought