บริษัท มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น จำกัด

จำหน่าย ติดตั้ง ให้เช่า ระบบทำความเย็นทุกประเภท อาทิ พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น เครื่องปรับอากาศ
ตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณาเป่าลมและบอลลูนหลากหลายรูปแบบ

Hotline

096-7896594

เครื่องสร้างทำความเย็น

เครื่องสร้างทำลมเย็น Evaporative Cooling System (Cooling Fan without droplets) Evaporative (เครื่องสร้างลมเย็น) หรือ  เรียกว่า พัดลมไอเย็น เป็นระบบหลักการระเหยของน้ำลดความร้อนผ่านแผ่น Cooling pad

Cooling Pad

ดูดซึมซับน้ำได้ดี มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดการลดอุณหภูมิ และ มีความเย็นในพื้นที่การใช้งาน

MasterKool Northern

จำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการเช่า ระบบทำความเย็นทุกประเภท อาทิ พัดลมไอน้ำ, พัดลมไอเย็น, เครื่องสร้างหมอก,แอร์เคลื่อนที่ (ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ ครอบคลุมจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน)

Cooling Pad

ดูดซึมซับน้ำได้ดี มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดการลดอุณหภูมิ และ มีความเย็นในพื้นที่การใช้งาน

Evaporative Aircooler

ติดตั้งระบบสร้างลมเย็น Evaporative Aircooler เทคโนโลยีความเย็นจากน้ำ ทำให้ความเย็นสบายเป็นธรรมชาติ ติดตั้งและดูแลระบบโดย Masterkool-Northern

Products and Services

พัดลมไอน้ำ

Misting (พัดลมไอน้ำ) เป็นระบบทำความเย็น โดยใช้เทคโนโลยีหลักการระเหย แบบฉับพลันของละอองน้ำ ที่จับตัวกับความร้อนภายในอากาศ ช่วยลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้

พัดลมไอเย็น

พัดลมที่ทำงานโดยใช้หลักการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยการทำให้น้ำระเหย เมื่อพัดลมดูดอากาศร้อนไหลผ่านปะทะกับน้ำบนแผ่นทำความเย็น Cooling Pad

Evaporative

เครื่องสร้างลมเย็นหรือเรียกว่า “พัดลมไอเย็น” เป็นระบบหลักการระเหยของน้ำลดความร้อนผ่านแผ่น Cooling pad โดยการที่น้ำหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกับอากาศแล้วถ่ายเทเป็นความเย็น

ระบบทำความเย็น

ระบบทำความเย็น โดยใช้เทคโนโลยีในการปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิความชื้น การไหลเวียน และความสะอาดของอากาศ

BalloonAA

ตกแต่งสถานที่ด้วย สื่อโฆษณาเป่าลมและบอลลูน Balloon advertising หลากหลายรูปแบบ

News and Promotion